۲ سال پیش

راه های مقابله با خستگی در ورزش

راه های مقابله با خستگی در ورزش

یک فیزیولوژیست ورزشی درباره انواع خستگی در ورزش و راه‌های مبارزه با آن، توضیحاتی ارائه داد.

سلیم شریعتی در گفت و گویی درباره خستگی در ورزش، اظهارکرد:‌ دو نوع خستگی داریم، خستگی هوازی و خستگی غیر هوازی؛ خستگی هوازی، خستگی است که در اثر فعالیت هوازی بلندمدت به وجود می‌آید و بخشی از موارد آن نیز مثل کم شدن سطوح گلوکز خون در اثر فعالیت است که نتیجه کمبود گلیکوژن عضله و کبد. کم‌شدن آب بدن به علت بالارفتن سطوح متابولیسم و عمل تعریق، کم شدن نمک بدن، افزایش حرارت بدن، عدم توازن بین یون‌های سدیم و پتاسیم و کاهش بازده قلب به علت افزایش نیاز اندام‌ها به اکسیژن و خون، از دیگر موارد است.

وی با اشاره به خستگی غیر هوازی نیز گفت: این نوع خستگی در اثر فعالیت غیرهوازی به وجود می‌آید که براثر استارت‌های کوتاه منقطع و انفجاری است و بخشی از موارد آن، کمبود اکسیژن و زیاد شدن حالت اسیدی خون در اثر بالا رفتن مقدار اسید لاکتیک است که اسیدی شدن خون نیز سبب به وجود آمدن اختلالاتی در امر انقباض می‌شود و بر این اساس ماده‌ای که در انتهای سیناپس‌های عصبی به نام استیل کولین ترشح می‌شود، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و چون این ماده در عمل انقباض نقش مهمی دارد، کارش مختل شده و انقباض به خوبی انجام نمی‌شود. مورد دیگر این‌که کمبود مواد قندی و کاهش آن در اثر فعالیت و عدم توازن استراحت‌ها بین شدت‌های تمرین جهت ترمیم انرژی نیز از دست می‌رود.

این فیزیولوژیست ورزشی بیان کرد: تمرینات هوازی در بین استراحت‌ها بدن را برای از بین بردن اسیدلاکتیک در ورزش‌های غیر هوازی که میزان تولید اسید لاکتیک در آن زیاد است، حائز اهمیت هستند تا بدین ترتیب اسیدلاکتیک را به عنوان منبع انرژی سوزانده و از بین برد.

وی عنوان کرد: همچنین مصرف آب و مواد قندی در بین نیمه‌های بازی و در فواصل مسابقات و تمرینات، برای نگه داشتن حالت پایدار در تمرینات و ساختن حالت پایداری جدید بعد از ۲ تا ۳ دقیقه بعد از فعالیت ورزشی، بدن را از نظر فیزیولوژی به مرحله‌ای می‌رسد که به آن حالت پایدار می‌گویند. در این وضعیت تعداد ضربان قلب و تنفس به حدی ثابتی می‌رسد و بدن از نظر مصرف اکسیژن هیچ‌گونه کمبودی پیدا نمی‌کند و مقدار اسیدلاکتیک و فشار خون نیز به یک حد ثابت می‌رسد و انرژی لازم برای فعالیت ورزشی در حالت پایدار به وسیله عضلات مخطط نیز تامین می‌شود.

شریعتی گفت: افراد ورزشکار ورزیده می‌تو انند اسیدلاکتیک ترشح شده بر اثر شدت تمرینات را از طریق کبد به به انرژی تبدیل کنند زیرا بخش‌هایی از اسیدلاکتیک ترشح شده از طریق بازدم دفع و قسمتی از آن نیز منبع مهم انرژی عروق کرونی و خود قلب است.

منبع

۱ بازدید